Aktualności

28 czerwca 2013 - ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiamy PT Odbiorców, że z powodu awarii sieci wodociągowej w Owińskach, ul. Bydgoska, nastąpią przerwy w dostawie wody do posesji zlokalizowanych przy Placu Przemysława oraz wzdłuż ul. Bydgoskiej - od Placu Przemysława do ul. ks. Piotrowskiego.

Informujemy o możliwości występowania przerw w dostawie wody do czasu usunięcia awarii prawdopodobnie do dnia 29.06 br.

Przepraszamy za utrudnienia.

21 czerwca 2013 - UWAGA

APELUJEMY DO MIESZKAŃCÓW

 

O NIE UŻYWANIE WODY Z GMINNEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ

 

DO PODLEWANIA OGRODÓW W GODZINACH

 

OD 6:00 DO 23:00

 

Powyższe ograniczenie ma zapewnić mieszkańcom dostawy wody do celów socjalno – bytowych w wymaganej ilości              i pod odpowiednim ciśnieniem.

Podlewanie ogrodów w wymienionych godzinach, będzie przyczyną spadku ciśnienia oraz przerw w dostawie wody.

 

KOMUNIKAT

 

Szanowni Klienci !

 

MELIOPOZ- Spółka Cywilna uprzejmie informuje odbiorców usług, że z dniem 01.04.2013r. zgodnie z trybem określonym w art. 24, ust. 7 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 ( Dz. U. z 2006 roku Nr 123 poz. 858 z późn. Zmianami ), na podstawie Uchwały Nr256/XXXI/2013 Rady Gminy Czerwonak z dnia 21 lutego 2013 r. wchodzą w życie nowe taryfy dotyczące zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Czerwonak.

Nowe taryfy obowiązywać będą w okresie od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r.

Obowiązująca od 01.04.2013 roku taryfa wieloczłonowa będzie się składać z następujących elementów:

1. ceny za 1 m3 dostarczonej wody;

2. opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych;

 

Taryfy za dostawę wody:

 

Wysokości cen netto za 1 m3 dostarczonej wody

Tabela nr 1

 

Grupa

Taryfowa grupa odbiorców

Cena netto

Jednostka

1.

Gospodarstwa domowe  

3,40

zł/m3

2.

Przemysł

3,80

zł/m3

3.

Pozostali odbiorcy

3,40

zł/m3

4.

Woda na cele przeciwpożarowe

3,40

zł/m3

 

Wysokość stawek opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych

Tabela nr 2

 

l. p.

Średnica wodomierza

Stawka netto, w grupie:

Jednostka

Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy

Przemysł

 

1

do 20 mm

2,50

2,50

zł/odb./m-c

2

25 mm

4,50

4,50

zł/odb./m-c

3

30 mm

6,43

6,43

zł/odb./m-c

4

40 mm

10,72

10,72

zł/odb./m-c

5

50 mm

16,08

16,08

zł/odb./m-c

6

65 mm

47,04

47,04

zł/odb./m-c

7

80 mm

88,45

88,45

zł/odb./m-c

8

Urządzenia p.poż_hydranty

18,23

18,23

Zł/odb./m-c

         

 

Do cen i opłat w taryfie należy doliczyć podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

28 stycznia 2013 r. - KOMUNIKAT DLA ODBIORCÓW WODY zasilanych z ujęcia wody w Kicinie

Na podstawie informacji o wynikach badań laboratoryjnych próbek wody pobranych w dniu 25-01-2013r.  informujemy, ze jakość wody odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  (Dz. U. Nr 61 poz. 417 z późn. zm.) i przekazujemy do wiadomości  Odbiorców poniższy komunikat.

 

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu z dnia 28.01.2013 r.

dotyczący jakości wody z wodociągu wiejskiego Kicin zaopatrującego miejscowości Kicin, Mielno, Dębogórę, Kliny oraz część miejscowości Czerwonak (rejon określony ulicami: Leśny, Źródlana, Działkowa, Zielona)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu na podstawie wyników badań laboratoryjnych uzyskanych w dniu 28.01.2013 r. informuje, że jakość wody z wodociągu wiejskiego Kicin w gminie Czerwonak odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (dz. U. Nr 61 poz. 417 z późn. zm.)

 

24.01.2013 - KOMUNIKAT DLA ODBIORCÓW WODY zasilanych z ujęcia wody w Kicinie

Na podstawie informacji o wynikach badań laboratoryjnych wody, którewykazały pogorszenie jakości wody pod względem bakteriologicznym przekazujemy do wiadomości Odbiorców poniższy Komunikat:

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu z dnia 24.01.2013 r. dotyczący jakości wody z wodociągu wiejskiego Kicin zaopatrującego miejscowości Kicin, Mielno, Dębogórę, Kliny oraz część miejscowości Czerwonak (rejon określony ulicami: Leśna, Źródlana, Działkowa, Zielona)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu informuje, iż w wyniku przeprowadzonych badań kontrolnych stwierdzono pogorszenie jakości mikrobiologicznej wody ze względu na obecność bakterii grupy coli.

Woda nie stanowi zagrożenia dla zdrowia. Jednakże profilaktycznie, z uwagi na obecność bakterii wskaźnikowych, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu, zaleca używanie wody do celów konsumpcyjnych (tj. do picia, płukania warzyw i owoców, produkcji żywności, mycia naczyń oraz powierzchni mających kontakt z żywnością, a także kąpieli noworodków) tylko po przegotowaniu. Woda może być używana do celów sanitarnych (tj. WC).

Z uwagi na prowadzoną intensywną dezynfekację, woda może zawierać zwiększoną zawartość chloru.

Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

24 stycznia 2013 - KOMUNIKAT DLA ODBIORCÓW WODY zasilanych z ujęcia wody w Kicinie

Na podstawie informacji o wynikach badań laboratoryjnych wody, które wykazały pogorszenie jakości wody pod względem bakteriologicznym
przekazujemy do wiadomości Odbiorców poniższy Komunikat.

16-05-2012 - KOMUNIKAT

PRZERWA W DOSTAWIE WODY DLA ODBIORCÓW Z MIEJSCOWOŚCI KICIN, CZERWONAK, KLINY, MIELNO, DEBOGÓRA


więcej

12.03.2012 - Nowe taryfy za dostawę wody

Szanowni Klienci!

Informujemy, że od 1.04.2012 obowiązują nowe taryfy za dostawę wody.


więcej

27.01.2012 - CHROŃ WODOMIERZ!

UWAGA ODBIORCY WODY!

Z uwagi na falę niskich temperatur w naszym regionie, przypominamy o obowiązku zabezpieczenia przed skutkami mrozu studzienek wodomierzowych oraz pomieszczeń w których zlokalizowane są wodomierze.


więcej

02.01.2012

 

 

 Z satysfakcją zawiadamiamy, że w roku 2011 Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane MELIOPOZ s.c. zrealizowało dwa Projekty w ramach Rozwoju Regionalnego przy udziale środków z Unii Europejskiej.


więcej

02.01.2012

Szanowni Odbiorcy usług wodociągowych z terenu Gminy Czerwonak, zachęcamy Państwa do podawania stanów wodomierzy on-line. Wystarczy kliknąć w zakładkę 'Podawanie odczytów wodomierzy' by w łatwy i szybki sposób przesłać nam informacje.

30.12.2011

Szanowni Odbiorcy usług wodociągowych z terenu Gminy Czerwonak, podajemy Państwu numer konta do opłacania rachunków za wodę z terenu Gminy Czerwonak (znajduje się on również na fakturach).

82 2490 0005 0000 4530 2156 1512

Szybki kontakt

61-361 Poznań
ul. Starołęcka 18

tel. (61) 878-73-80
tel./fax (61) 653-11-15

e-mail: sekretariat@meliopoz.com.pl

Sonda

Zgłoś awarię!

Zauważyłeś awarię? Alarmuj!

Pod tymi numerami telefonów możecie Państwo w każdej chwili zgłosić awarię wodociągową z terenu Gminy Czerwonak.

697-905-021

691-071-300 (Czerwonak)

601-855-554 (Owińska)

609-829-200 (Czerwonak)

605-408-672 (Kicin)

502-330-035 (Promnice)

 

Copyright © 2010-2012 Meliopoz
projekt i wykonanie: artiworks.pl artiworks.pl